Zo zostupu - vľavo výhľadový vrchol Ondrejisko © hiking.sk & autor