Za rázcestím pod Zlomom sa vraciame späť do Novoveskej Huty © hiking.sk & autor