Za lávkou cez Veľký Studený potok začína strmý výstup © hiking.sk & autor