Za cintorínom nás čakal les » pozri na mape © hiking.sk & autor