Začiatočný úsek v obci Magurka » pozri na mape © hiking.sk & autor