Z najvyššieho bodu, kam nás priviedla cesta, Eisentalhöhe vo výške 2040 m n. m. © hiking.sk & autor