Využitie nájdu aj ako montérky © hiking.sk & autor