Vysielač na Veľkej Javorine » pozri na mape © hiking.sk & autor