Vychádzame na asfaltku na Braunsberg © hiking.sk & autor