Vyústenie chodníka pri penzióne TASR v Starom Smokovci © hiking.sk & autor