Vraciame sa po zvážnici, pohľad späť © hiking.sk & autor