Vraciame sa po zelenej smerom k hradu - jedno z mála výhľadových miest na značke © hiking.sk & autor