Vojenský cintorín pri Ukanci » pozri na mape © hiking.sk & autor