Vodná prehrázka horskej bystriny © hiking.sk & autor