Veľký kameň mal väčší úspech než šmykľavka © hiking.sk & autor