V tomto mieste je sútok dvoch potokov, my si vyberáme pravý prítok (toto je ľavý) - treba ísť stredným hrebienkom © hiking.sk & autor