Výhliadková terasa nad mokraďami © hiking.sk & autor