Výhľady od Kozliska (autor foto: Tomáš Deneš) © hiking.sk & autor