Výhľad zo sedielka medzi skalami © hiking.sk & autor