Výhľad z kameňolomu. Vľavo Toporec v strede Vojnianska hora, Tatry sú v oblakoch © hiking.sk & autor