Výhľad z hrebeňa južným smerom © hiking.sk & autor