Väčšina trasy vedie po lesných cestách © hiking.sk & autor