Vápencové podložie znamená bohatú kvetenu © hiking.sk & autor