Ulica smerujúca na most a k PR Baba. © hiking.sk & autor