Turistické paličky sú dnes pravá atrakcia © hiking.sk & autor