Tu vidieť stopy prebierkovej ťažby, takto je to najšetrnejšie a les ostáva kompaktný, hoci presvetlený © hiking.sk & autor