Tu nie je brod, voda sa valí Šulianskym ramenom © hiking.sk & autor