Trasa vedie ďalej popod most novej cesty © hiking.sk & autor