Tesne pred tým, ako vylezieme na hrebeň, je riedky smrekový les, ktorého stromom idú vetvy až k zemi, pomedzi to malé lúčky – malebné prostredie © hiking.sk & autor