Ten istý strom, ale pri návrate značenie nie je vidno © hiking.sk & autor