Symbolický cintorín Krásno pod Príslopom v Žiarskej doline © hiking.sk & autor