Studničku Bánovská vyvieračka v ústí Čiernej doliny už spracováva zub času a sila prírody © hiking.sk & autor