Studený potok, umelecké zimné dielo © hiking.sk & autor