Stabilita na zemi je vyhovujúca © hiking.sk & autor