Stúpanie k úpätiu Veľkej Svišťovky, snehu pribúda © hiking.sk & autor