Stúpajúci traverz Malej Svišťovky © hiking.sk & autor