Spätný pohľad od druhého zastavenia - foto soňa Mäkká © hiking.sk & autor