Spätný pohľad na chodník hrebeňa Ihríka © hiking.sk & autor