Spätný pohľad na Kopské sedlo zo Zadných Meďodolov © hiking.sk & autor