Spätný pohľad, vpravo odlesnené južné svahy Trsteníka © hiking.sk & autor