Smolenický zámok z náučného chodníka, schádza sa doľava © hiking.sk & autor