Smerovník k začiatku náučného chodníka, k Červenému krížu (Rotes Kreuz) © hiking.sk & autor