Slnko v kombinácii so snehom je pre detské oči nepríjemné a treba pobyt obmedziť na krátko © hiking.sk & autor