Skalné bralá, Zakopané, Gubalówka © hiking.sk & autor