Skala pod Pajštúnom (autor foto: Tomáš Deneš) » pozri na mape © hiking.sk & autor