Skala je domovom bohatej vápencovej flóry © hiking.sk & autor