Sfarbenie vápencov, závisiaci od prímesí © hiking.sk & autor