Severné zrázy Štiavnice, úplne vzadu vpravo Kráľova hoľa © hiking.sk & autor