Sedlo Senožeta s velikánmi Julských Álp v pozadí » pozri na mape © hiking.sk & autor