Sedlo Senožena a cesta vedúca do Srednej vsi v Bohinju » pozri na mape © hiking.sk & autor